NO SHOW

 

 

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd.

Als iemand zonder tegenbericht niet op een gemaakte afspraak verschijnt of we staan voor een gesloten deur en deze afspraak is niet tijdig afgezegd, is dit niet alleen vervelend voor mij maar met name vervelend voor andere klanten die als gevolg hiervan geen afspraak meer konden maken.

Ik ben daarom genoodzaakt consultkosten in rekening te brengen bij de klant die zonder geldige reden niet is verschenen. 

Als u niet verschijnt of ik sta voor een gesloten deur :

–          zonder op tijd af te zeggen

én/of

–          zonder bericht van verhindering,

zal ik de afspraakkosten bij u in rekening brengen. Hiervan ontvangt u een nota thuis.

Deze nota dient u binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Dit zogenaamde “No show” tarief wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en is dus voor uw eigen rekening!